1800 6179

Son Lì LP Natural Lips Cream

LP Natural Lips Cream - V08 : Đỏ Nâu Gạch
LP Natural Lips Cream - V07 : Cam Đất
LP Natural Lips Cream - V06 : Đỏ Đất
LP Natural Lips Cream - V05 : Hồng Trà
LP Natural Lips Cream - V04 : Cam Đỏ
LP Natural Lips Cream - V03 : Đỏ Nâu Đất
LP Natural Lips Cream - V02 : Đỏ Dâu
LP Natural Lips Cream - V01 : Đỏ Cam